Uw privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Keeperschool van der Kaay kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Keeperschool van der Kaay, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Keeperschool van der Kaay verstrekt. Keeperschool van der Kaay kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM KEEPERSCHOOL VAN DER KAAY GEGEVENS NODIG HEEFT
Keeperschool van der Kaay verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Keeperschool van der Kaay uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG KEEPERSCHOOL VAN DER KAAY GEGEVENS BEWAART
Keeperschool van der Kaay bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Keeperschool van der Kaay verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Keeperschool van der Kaay worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Keeperschool van der Kaay gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Keeperschool van der Kaay maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Keeperschool van der Kaay bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Keeperschool van der Kaay te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Keeperschool van der Kaay heeft hier geen invloed op.
Keeperschool van der Kaay heeft Google geen toestemming gegeven om via Keeperschool van der Kaay verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <E-MAILADRES>. Keeperschool van der Kaay zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Keeperschool van der Kaay neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Keeperschool van der Kaay maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Keeperschool van der Kaay verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Keeperschool van der Kaay op via <E-MAILADRES>. www.keeperschoolvanderkaay.nl is een website van Keeperschool van der Kaay. Keeperschool van der Kaay is als volgt te bereiken:
Postadres:
Vestigingsadres:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon:
E-mailadres:

Download onze privacyverklaring.